Guidelines of the Committee of Ministers of the…
Collectif
7,50 €
Haut de page

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Hungarian version)


  • Conseil de l'Europe
  • Date de parution : 30/10/2014
E-book – Multi-format

A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szól iránymutatást és annak magyarázatát az Európa Tanács 2010-ben fogadta el. A meglévő nemzetközi és európai normákon, különösen a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményen és az emberi jogokról szóló európai egyezményen alapuló iránymutatás biztosítani kívánja, hogy a gyermekek ténylegesen igénybe vehessék az igazságszolgáltatást, és annak keretei között megfelelő bánásmódban részesüljenek. Az iránymutatás minden olyan helyzetre érvényes, amelyben a gyermekek bármely okból és bármilyen minőségben kapcsolatba kerülhetnek a büntetőjog, a polgári jog vagy a közigazgatási jog területén az igazságszolgáltatási rendszerrel. Felidézi és támogatja a gyermek mindenek felett álló érdekeire, a gondoskodásra, a tiszteletre és a részvételre vonatkozó elvet, valamint az egyenlő bánásmód és a jogállamiság elvét. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a tájékoztatáshoz, a képviselethez és a részvételhez való jog, a magánélet védelme és a biztonság, a multidiszciplináris megközelítés és a képzés, eljárási garanciák és a szabadságelvonás.

Az iránymutatás ösztönzi az Európa Tanács 47 tagállamát, hogy igazítsák jogrendszerüket a gyermekek sajátos igényeihez, áthidalva szakadékot az nemzetközileg elfogadott elvek és a valóság között. Ebből a célból a magyarázatban példák találhatók a helyes gyakorlatokra és megoldási javaslatok olvashatók a gyermekekre vonatkozó igazságszolgáltatás terén tapasztalható jogi és gyakorlati hiányosságok leküzdésére és orvoslására.

Az iránymutatás szerves részét képezi az Európa Tanács gyermekjogi stratégiájának és „Építsük Európát a gyermekekért, a gyermekekkel!” elnevezésű programjának. A tagállamokban a tervek szerint népszerűsítési, együttműködési és figyelemmelkísérési tevékenységek fognak indulni az iránymutatás minden gyermek javát szolgáló hatékony alkalmazásának biztosítása céljából.

Ce livre est classé dans les catégories :

Vous aimerez aussi

Les lecteurs en parlent

Aucun commentaire n'a été posté sur ce livre.

Ajouter votre commentaire
7,50 €
?
Vérifier la compatibilité de vos supports

Fiche technique

  • Date de parution : 30/10/14
  • Éditeur : Conseil de l'Europe
  • EAN : 9789287175786
  • Format : Multi-format

Détails des fichiers

  • PDF
  • Protection numérique : Digital Watermarking
  • Streaming
  • Protection numérique : Contenu protégé